Kirkegårdsdugnader


Vår = dugnad. Her finner du datoer for dugnad ved de ulike kirkene våre. Velkommen! 

 

Dugnad ved Sakshaug og Sakshaug gamle kirker: 26. - 30. april. 

Vi gjennomfører dugnaden på samme måte som i fjor:
• Neste uke (uke 17), fra mandag 26. -fredag 30.april, settes det ut container/tilhenger ved begge kirkegårdene.
• Kom den dagen og på det tidspunktet som passer best for deg/dere
• Ta med eget utstyr til å rake og fjerne kvister og lauv (rive, trillebår, presenning,..)
Sammen skal vi få kirkegårdene i presentabel stand til sommeren.

De vanlige smittevernreglene gjelder, det skal være trygt å hjelpe til:
• Du må være frisk
• Hold god avstand til andre
• Bruk bare eget med-
bragt utstyr

 

Blomsterfondet

 

Dugnad ved Heggstad og Hustad kirker: 27. april klokka 17.00

Vi følger smittevernreglene:
1. Deltakere må være
symptomfrie og friske.
2. Alle må ha med eget utstyr
og holde min. 2 meters
avstand til hverandre.
3. En arbeidsleder har ansvar
for at mannskapet er inndelt i arbeidslag på maks. 5
personer.
4. Det blir ingen felles servering, men det kan bli ei trivelig stund likevel.
VEL MØTT!

 

Dugnad ved Salberg kyrkje: 29. april klokka 18.00

 

Røra sokneråd ønsker velkommen til vårdugnad ved Salberg Kyrkje.
I år, som i fjor, har vi noen smittevernregler å forholde oss til.
Deltakere må være symptomfrie og friske
Holde min. 1 meter avstand til hverandre
Kun eget medbrakt utstyr skal være i bruk.
Ingen felles servering, så ta med kaffe og «gograinn» til eget bruk 

 

Dugnad ved Vestvik kirke: 6. mai klokka 18.00

Velkommen til vårdugnad ved Vestvik kirke. Dugnaden er fra 18.00 og utover. Ta med eget utstyr og hold gjeldende smittevernsregler.
Velkommen! - Menighetsrådet

 

Dugnad ved Mosvik kirke: 7. mai klokka 18.00 

 

Vårdugnad ved Mosvik kirke. Dugnaden er fra 18.00 og utover. Ta med eget utstyr og hold gjeldende smittevernregler.

 

Tilbake