Konfirmasjonsgudstjeneste Røra


På lørdag er det konfirmasjon for Rørakonfirmantene. 

 

Lørdag 18. september er det konfirmasjon i Sakshaug kirke. Denne gangen er det konfirmantene fra Røra sin tur. Konfirmasjonsgudstjenesten er flyttet fra Salberg kyrkje til Sakshaug kirke på grunn av antall plasser og smittevern.

Underveis i gudstjenesten er det ofring til Salbergstu. Vi benytter Vipps.

Frida Denstadli Gjul deltar med sang og Rita Skjermo spiller trompet.
Røra Songlag stiller som forsangere denne dagen.
Røra Hornmusikk spiller utenfor kirken.

Underveis i gudstjenesten er det ofring til Salbergstu, vi benytter Vipps.

Gudstjenesten er kun for konfirmantene og deres innbudte gjester.
Kort og hilsninger kan ikke leveres i kirka i år. Dette må dere ordne selv på annet vis.

Medvirkende:
Frida Øyen, sogneprest
Marna I. Aakervik, konfirmantmedarbeider
Bjørn A. Bratsberg, kantor
Helene Berg, klokker
Tor Gunnar Nilsen, kirketjener
Kirkeverter fra soknerådet

Tilbake