Menighetene


Vi har fire menigheter; Inderøy, Mosvik, Sandvollan og Røra.

Vi har sju kirker; Sakshaug nye kirke, Sakshaug gamle kirke, Mosvik kirke, Vestvik kirke, Salberg kyrkje, Heggstad kirke og Hustad kirke.

I fanene under her kan du lese mer om kirkene i hver menighet, menighetsrådene og referat fra rådsmøter.