Lys våken og familiegudstjeneste


Overnatting i kirka er det vel bare 6. klassinger som får tilbud om.

6. klassinger fra hele Inderøy kommune ble invitert til Lys våken arrangement i Sakshaug kirka i slutten av mars. 40 barn deltok i et kort døgn med mye innhold. Filmen Løven, heksa og klesskapet brakte de inn i Narnias rike. Ute på kirkegården gikk de til ulike poster, som skulle få de til å reflektere over koblingen til bibel og påskefortelling. Var Aslan på en måte Jesus? Kvelden bød også på pizza, godteri, blikjent tid og litt skummelt ble det vel også. For Heksa-Hvit hadde en fristene kurv med godteri, og utfordret barna på hvem det var lurt å å være på lag med.

Janne Grete Høivik fortalte barna om Guds geniale plan, da de kom inn i kirka. Barna samlet seg rundt korset før de gikk til ro i soveposer rundt i det store rommet. Det ble ikke stille med en gang, men enkelte fikk sove ganske godt. Mange foreldre og ledere bidro slik at barna fikk et opplegg de ikke glemmer så fort.

På søndag var det familiegudstjeneste der vikarprest Rune Prestrud Mahlum døpte dåpsbarnet. John Halvor Berg hadde preken, der han fortalte om festdagen, midt i fasten- der vi kan se fram mot jul og glede oss med Maria. Lys våken- barn deltok med sang, i prosesjon, som kirkeverter, med bønnevandring, samlingsbønn og som kirketjenere. Nesten 170 mennesker fylte Sakshaug kirka med glede og liv denne dagen. Soknerådet tilrettela med kirkekaffe i lillesalen, og der krydde det sannelig av liv.

Tilbake