Årsmeldinger/ rapporter 2021 i Inderøy sokn


Inderøy sokneråd inviterer til årsmøte i Kjerkstu Sakshaug mandag 23. mai kl.18.

Her blir rapporter lagt ut i forkant av møtet.

(Det er mulig å spise middag først, for samme dag er det mandagsmiddag kl.15.30. Påmelding til 97726771/ ingeborg.meslo.ulvin@inderoy.kirken.no)

Tilbake