Kunngjøring av valgliste og supplerende nominasjon


Her kan du se valglistene for alle soknene i kommunen vår. 

Kunngjøring av valgliste og supplerende nominasjon

Ved valg av menighetsråd til Inderøy, Mosvik, Røra og Sandvollan sokn er det én godkjent valgliste i hvert sokn: Nominasjonskomiteens liste.

Det er anledning til supplerende nominasjon. Dette innebærer at fem medlemmer som har stemmerett i soknet, kan gå sammen om å fremme tilleggskandidater til valglisten.

Frist for å levere forslag til kandidater ved supplerende nominasjon er kl. 12 den 15. mai 2023. Forslag til supplerende kandidat skal være underskrevet av fem forslagsstillere med stemmerett i soknet. Forslaget leveres til det aktuelle menighetsrådet.

Valget blir gjennomført som flertallsvalg. Les mer om kirkevalget på www.kirkevalget.no.

Valglistene er som følger:

Inderøy sokn:

 1. Sigrun Tronstad, 1946
 2. Mona Melhus, 1968
 3. Mariann Nordtømme Hovin, 1975
 4. Trude Balgård Haugberg, 1991
 5. Marit Fossum Fjerstad, 1972
 6. Ingvild Grete Farbu, 1956
 7. Hanne Hollås Aas, 1968
 8. Janne Vang, 1976
 9. Bjørn Cruicshank, 1956
 10. Rita Marie Skjermo, 1966

Mosvik sokn:

 1. Signar Berger, 1958
 2. Laila Bragstad, 1965
 3. Trine Berg Fines, 1962
 4. Randi Østnes Karlsen, 1970
 5. Steinar Viken, 1971
 6. Ingebjørg Ree Lilleholt, 1978
 7. Tina Deli Berg, 1986
 8. Bodil Berge Nervik, 1977
 9. Kjersti Melting, 1962
 10. Arvid Nervik, 1941
 11. Unni Kilen, 1956

Røra sokn:

 1. Siv Mari Kolstad, 1983
 2. Snorre Westrum, 1964
 3. Heidi Indgjerd Austad, 1983
 4. Anders Røflo, 1968
 5. Marthe Ramberg Andersen, 1985
 6. Sivert Eriksson, 1999
 7. Målfrid Johanne Salberg, 1956
 8. Geir Morten Helgesen, 1963
 9. Eskil Austad, 1965
 10. Andreas Letnes, 1986
 11. Synnøve Konstanse Linchausen Ystad, 1989
 12. Bård Espen Waadal, 1964
 13. Jacob Støre Valen, 1964

Sandvollan sokn:

 1. Ann-Kristin Solem, 1972
 2. Odd Kåre Myren, 1948
 3. Monica Kvam, 1972
 4. Arve Saltvik, 1972

 

Tilbake