Ny kirkeverge


Petter Vesterås er ansatt som ny kirkeverge på Inderøy! 

 

Inderøy kirkelige fellesråd har ansatt ny kirkeverge/daglig leder. Det var i alt 22 innkomne søknader til stillingen.

Den nye kirkevergen er Petter Vesterås (46) fra Inderøy. Han tiltrer stillingen 1. januar 2024.

– Jeg er glad å få muligheten i en spennende jobb. Mye handler om å skape et godt samspill mellom kirken og lokalsamfunnet, noe det arbeides godt med allerede. Sammen med dyktige kollegaer blir dette en interessant oppgave å ta fatt på, sier Vesterås til Inderøyningen, og legger til.

– Jeg skal fortsatt også følge opp det strategiske utviklingsarbeidet i Trøndelagmat SA fremover for å ivareta det arbeidet jeg har satt igang der.

Karriereskifte

Etter 27 år ved Jegtvolden Fjordhotell, blant annet som hotellsjef, valgte han å skifte beite i fjor sommer. Da stillingen som leder for Trøndelag Mat ble utlyst i januar, hoppet han i det og søkte. En stilling han begynte i i august 2022.

– Jeg liker å prøve nye ting. Men tilfeldige erfaringssteiner underveis har jo lagt veien dit man er i dag, sa han til Inderøyningen da.

Petter, som opprinnelig er fra Sparbu, begynte sin karriere som kokkelærling på Jegtvollen Fjordhotell. Her trivdes han, og vokste, både erfarings- og kunnskapsmessig, og ble etter hvert kjøkkensjef. Fra 2005 – 2007 hoppet han av hotellkarrieren og drev bowlinghallen i Levanger.

Mange søkere

12 kvinner og 10 menn søkte på stillingen som kirkeverge og daglig leder i Inderøy kirkelige fellesråd. Petter var en av tre søkere som var unntatt offentlighet.

– Å skape usikkerhet i den rollen jeg har i dag, kan føre til økonomiske tap for de jeg jobber for. Derfor handlet det for meg om å sørge for å ha muligheten til å tilrettelegge for videre drift og god informasjon om jeg skulle bli aktuell for stillingen, noe jeg ble, forklarer Vesterås.

Dagens kirkeverge Inger Marie Kimo, er godt fornøyd med ansettelsen.

– Jeg har stor tiltro til at Petter Vesterås vil gjøre en god jobb som kirkeverge. Han har gjennom hele prosessen uttrykt eget engasjement for stillingen og kirka som organisasjon, samtidig som han har mye erfaring som er relevant for de oppgavene en kirkeverge skal fylle, sier hun og legger til.

– Til orientering ble det gjort en konkret og individuell vurdering av unntak fra offentlighet for alle søkere som ba om dette, og ikke alle ble innvilget.

 

 

Vi har stor tiltro til at Petter blir en god kirkeverge. Han har stort engasjement for stillingen og kirka som organisasjon, og han har mye erfaring som er relevant for de oppgavene en kirkeverge skal fylle. Velkommen til oss og lykke til!

Tilbake