KaillKaffe


Velkommen på KaillKaffe annenhver tirsdag utover våren! 

Velkommen til "KaillKaffe"!
Dette er et tilbud til "kailler" som har lyst på en trivelig formiddag sammen med andre. Det blir servert kaffe og noe atått.
Fedre som er hjemme i permisjon er spesielt invitert!

Kaffen serveres i lillesalen på Kjerkstu, som ligger rett ved Sakshuag kirke. Reidar og Asbjørn møter dere der klokka 10.00.
Det er plass til å parkere vogn for dupp om det er med en liten tass. Det er også stellerom og noen leker om det trengs.

Resten av tiden brukes til trivelig prat.

Velkommen!

Arrangementet er gratis og åpent for alle som vil (men ikke for damer)

Tilbake